10 mar 2010

Opinia p. Stefana Jurkowskiego na temat wiersza"***czemu twarz" - Artura Opoki"*** czemu twarz" - Artur Opoka

czemu twarz
pokrywasz rosą
gdy wokół szklana radość
dlaczego po kamieniach
trącając wspomnienia
stąpasz
czy szukasz westchnienia
o zmierzchu


Komentarz: Stefan Jurkowski. To zaledwie notatka do wiersza. Autor uważa, ze mowa poetycka musi być szczególnie zagmatwana. Tymczasem poezja jest w jasnym i precyzyjnym zapisie, nie w słownych zawijasach. Trochę logiki trzeba. Czemu twarz pokrywasz rosą” – pyta Autor na wstępie. Czyj a twarz, jaką rosą? Smutek i łzy to są zapewne. A czy nie lepiej powiedzieć to właśnie wprost. Bo rosa ma swoje najróżniejsze konotacje. Pamiętajmy, że każde słowo ma swoje znaczenia słownikowe. Trzeba im w poezji nadać nowe znaczenie, otworzyć przestrzeń dla wyobraźni. „Po kamieniach trącając wspomnienia stąpasz.” Bardzo to wymyślone. W poezji słowo powinno „siedzieć” w wierszu, być niezastąpione. A tu można po asfalcie, po piasku, po bruku... i nic się nie zmieni. Wiersz wymagałby gruntownego przepracowania, o ile warto...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz