2 mar 2009

Maria Kryńska- Szostak


Debiutowałam zbiorem wierszy "Prawda ciebie kocha" (1991, Siedlce) wydanym w bardzo niskim nakładzie (300 egz.). Kolejny tomik nosi tytuł "Kształt chwili schwytanej" (1998). O tym ostatnim Adriana Szymańska w "Przeglądzie Powszechnym" napisała: "swym drugim zbiorkiem potwierdza wiarygodność swego statusu poetki". Jestem laureatką Ogólnopolskiego Konkursu "Człowiek - Dobro - Piękno" (jury: R. Śliwonik, Z. Brudnicki, A. Zaniewski). Moje wiersze znajdziesz również w tomikach pokonkursowych "Polska Miłość 93" (Lubin, 1993), "Sztuka Chodzenia. Almanach Konkursu Poetyckiego Radia dla Ciebie" (1997), w "Sycynie", antologiach "Niech czytają siebie z nas" (Siedlce, 1996), "Wieczory" (Siedlce, 2002), "W naszym ogrodzie" (2007). Obecnie publikuję w "Kwartalniku Kulturalnym Kozirynek". Zapraszam również na mój autorski blog.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz