21 lut 2010

SpotkanieDOM ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
„PAŁAC T. ZIELIŃSKIEGO” w Kielcach przy ul. Zamkowej 5
KIELECKI ODDZIAŁ ZLP i OW „STON 2”
Z A P R A S Z A J Ą do DŚT
22 lutego br. (w poniedziałek) o godz. 17


na spotkanie literackie
promujące specjalny podwójny numer „Świętokrz. Kwartalnika Literackiego”
zawierający edycję 2 z serii Pisarze regionu świętokrzyskiego w oczach krytyków
oraz prezentujące
nowo przyjętych do ZLP członków
IWONĘ ZIELIŃSKA-ZAMORĘ
(poetkę, nowelistkę, red. nacz.
„Sekretów ŻAR-u”)
i HENRYKA MORAWSKIEGO
(poetę, eseistę, regionalistę)

Wystąpią prócz autorów
STANISŁAW NYCZAJ – prezes Oddziału ZLP,
red. nacz. „ŚKL”
BOHDAN GUMOWSKI – interpretator poezji i prozy
zespół instrumentalno-wokalny

AUTORZY ZAPRASZAJĄ NA KIERMASZ ICH KSIĄŻEK Z AUTOGRAFAMI
PRZY LAMPCE WINA

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz