6 maj 2010

Opinia p. L. Żulińskiego na teat wiersza - "Przemijanie" Marii Kryńskiej-Szostak
"Przemijanie" - Maria Kryńska-Szostak


zobacz

po ścianach nie zdobytych twierdz
tylko czas przesuwa ziarna piasku
a jego wysłannik wiatr
nadzoruje porządek rzeczy

mijamy

zgłoska po zgłosce
jak rozkruszana skała milkniemy
w pół słowa

i ja

godzę się na
i z pokorą zwijam ciało w pąk
skraplam się wzdłuż łodygi
ściekam w głąb siebie
by stać się słowem zamkniętym
- czasem dokonanym

Opinia:


Nie zgłaszam zastrzeżeń. Wszystko tu jest OK., a nawet więcej. Ech, co by robili krytycy na tym portalu, gdyby wszystkie wiersze były bez zarzutu?

1 komentarz: