6 lut 2009

Konkurs poetycki skierowany do dzieci i młodzieży

MIEJSKI DOM KULTURY "KOSZUTKA" W KATOWICACH
ogłasza

X OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA

Regulamin konkursu

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy, bez względu na przynależność do związków twórczych.

2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednego wiersza o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach maszynopisu. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane lub publikowane.

3. Laureaci pierwszych nagród dotychczasowych Turniejów organizowanych przez MDK "Koszutka" nie mogą brać udziału w kolejnych edycjach konkursu.

4. Nadesłany wiersz powinien być opatrzony godłem.

5. Do wiersza należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy i e-mail oraz telefon autora wiersza.

6. Termin nadsyłania prac upływa 1 maja 2009 roku.

7. Wiersze należy nadsyłać na adres: Miejski Dom Kultury "Koszutka", ul. Grażyńskiego 47, 40-126 Katowice, z dopiskiem "Turniej Jednego Wiersza".

8. Profesjonalne Jury przyzna nagrodę główną, pieniężną, wyróżnienia rzeczowe oraz wytypuje wiersze w kategorii "do druku".

9. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wyróżnione wiersze zostały opublikowane w wydawnictwie pokonkursowym. Za druk w książce będącej pokłosiem konkursu, autorzy nie otrzymują honorariów.

10. Nadesłanych prac Organizatorzy nie odsyłają.

11. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

12. Autorzy przystępujący do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników.

13. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 16 czerwca 2009 roku, w czasie "Poetyckiej Nocy Świętojańskiej", o czym autorzy wyróżnieni w turnieju zostaną powiadomieni osobnym pismem.

14. Sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga Jury oraz Organizatorzy konkursu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz