5 lut 2011

Opinia p. L.. Żulińskiego na temat wiersza "Z Porterem wyszło na opak" - Tomasza Zawadzkiego


"Z Porterem wyszło na opak" - Tomasz Zawadzki

języki nam poplątał wtedy
smak Portera

poczułam
twój deficyt na ustach
tymczasem
wiatr mnie pognał na zachód

Opinia:


To obrazowa, ładna, zastanawiająca konstatacja. Jednak Pan Zawadzki znowu nawet w tych sześciu wersach bywa do końca niekomunikatywny. Zupełnie np. nie rozumiem tego „pognania na zachód”. Autor – jak go znam – wytłumaczy mi to słowami spoza wiersza. Ale ja nie chcę słów „spoza wiersza”, ja chcę wiersz do koń
ca sam zrozumieć. Bywa, że czytelnik nie rozumie, a racja leży po stronie autora. To inna kwestia. U Pana Zawadzkiego zbyt często jednak spotykałem się z niekomunikatywnością, by teraz „winę” brać na siebie. Prościej, jaśniej, proszę, co nie znaczy łopatologicznie czy dosłownie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz