28 sty 2017

Konkursy...Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu na Wiersz im. Ryśka Miernika
organizowanego pod hasłem
A to Polska właśnie...


Organizatorzy
Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu

Regulamin Konkursu
1.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza dotychczas nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach.
2.      Wiersz należy nadesłać w czterech egzemplarzach wydruku lub maszynopisu podpisanego godłem (hasłem) na adres: 
Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK
Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
ul. Parkowa 14
28 - 425 Chroberz
3.      Imię i nazwisko, dokładny adres i numer telefonu autora lub adres mailowy należy umieścić w osobnej zaklejonej kopercie, opatrzonej takim samym godłem (hasłem)
jak wiersz konkursowy. Godłem (hasłem) należy także podpisać całą przesyłkę.
4.      Autor może nadesłać tylko jeden wiersz.
5.      Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo do druku nagrodzonych wierszy bez wypłacania honorariów.
6.      Ostateczny termin nadsyłania wiersza upływa 31 maja 2017 r.
7.      Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych, wyróżnionych i wybranych  przez jury utworów nastąpi
w październiku 2017 r.
O terminie wręczenia nagród organizatorzy poinformują laureatów i uczestników konkursu drogą pocztową bądź mailową.
8.      Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny wierszy przyznając następujące nagrody:
I - 1000 zł.
II - 700 zł
III- 500 zł.
oraz trzy wyróżnienia po 250 zł.
9.      W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.
10.  Patronat medialny:
E - tygodnik literacki - pisarze.pl
11.  Kontakt do organizatorów:
Tel. 660 271 154
mail:
palac@chroberz.info
                                                                    ******Regulamin V Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Zbyszka Nosala
organizowanego pod hasłem
A to Polska właśnie...

       I.            Organizatorzy:
·         Adam Jarubas - marszałek województwa świętokrzyskiego
·         Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach
·         Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu
    II.            Konkurs ma charakter otwarty.
 III.            Do udziału zapraszamy profesjonalistów i amatorów gatunku.
 IV.            Warunki udziału Konkursie.
·         Uczestnicy konkursu przedstawią teksty spełniające wymogi reportażu jako gatunku.
·         Do konkursu przyjmujemy wyłącznie reportaże wcześniej niepublikowane.
·         Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną pracę.
·         Praca nie może przekraczać 10 stron tekstu znormalizowanego (1800 znaków na jednej stronie). Reportaż powinien być dostarczony w formie wydruku komputerowego w trzech egzemplarzach i równolegle na nośniku CD/DVD.
·         Prace należy dostarczać, bądź przesyłać pocztą, na adres: Ośrodek Kulturalno-Historyczny BELDONEK - Pałac Wielopolskich w Chrobrzu, ul. Parkowa 14,
28-425 Chroberz.
·         Do reportażu podpisanego godłem należy dołączyć zaklejoną, opatrzoną tym samym godłem kopertę, zawierającą dane Autora, jego dokładny adres, nr telefonu lub adres e-mail.
·         Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
·         Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania w prasie i wydaniu książkowym nagrodzonych i wyróżnionych reportaży.
·         Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że utwór jest wynikiem twórczości osoby biorącej w nim udział i że prawa autorskie do utworu nie są niczym ograniczone.
·         Każdy z Autorów wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora podanych danych osobowych dla celów konkursowych i marketingowych, stanowiące integralną część Regulaminu.
·         Przystępując do konkursu każdy z Autorów oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
    V.            Termin.
·         Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 maja 2017 r.
·         O dacie złożenia reportażu decydować będzie data stempla pocztowego.
·         Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.palac.chroberz.info
·         Uroczyste zakończenie Konkursu, wręczenie nagród oraz promocja wydania książkowego nagrodzonych i wyróżnionych reportaży nastąpi w październiku 2017 r.
·         dokładnym terminie Laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
 VI.            Prace oceniać będzie profesjonalne jury, którego skład podamy w późniejszym terminie.

VII.            Nagrody:
I –  3 000 zł
II –  2 000 zł
III – 1 000 zł
Trzy wyróżnienia po 500 zł
Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, który może być spowodowany poziomem nadesłanych prac.

VIII.            Patronat medialny.
E - tygodnik literacki pisarze.pl

 IX.            Kontakt do Organizatorów
  Tel. 660 271 154
          Mail: palac@chroberz.info
11 kwi 2015

Droga KrzyżaWSTĘP: 

Można pogrążyć się w bólu
Cierpieniem odmierzać godziny
I żyć nie żyjąc

Ale właśnie te najgorsze chwile
są miejscem dawania świadectwa
Zapominania o sobie i przypominania o drugim człowieku

Bo Wielki Post to wielkie orzeźwienie
Ducha zalęknionego budzenie
Przemierzanie ulic pozornie bez celu
I po krążkach różańca
Wspinaczka do niebaICo to jest prawda?
Zapytał ten co umywał ręce
Być może te słowa były początkiem
Sumienia albo tego co miało nadejść
 
Kiedy słyszę to pytanie
Czym ona jest
Otulam szczelniej ciepłem
Nikły płomień świecy
Jest siła

Zamilknijmy
prawda i sumienie
Zostaną
Gdy wszystko przeminie
 

IIMam swój krzyż
Jest wyjątkowy bo mój
Pasuje idealnie do zagłębień
Na moich ramionach
Nie jest za wysoki ani za krótki

Kiedyś chciałem go zrzucić
Pozostały rany i nie chciały się zabliźnić
Dopóki nie przytuliłem do niego twarzy
Wtedy ktoś czule dotknął
Moich pół przymkniętych oczu

A później pamiętam już tylko
Że otoczyła mnie miłość


III


Zły będzie sprawiał że zawsze będziesz „na nie”
Czegoś wciąż za mało za dużo
Albo nie tak jak byś chciał żeby było
Popsuje każdy moment szczęścia
Ukrytego w wielkich wydarzeniach ale i w małych
Codziennych cudach

Ten niedosyt sprawi że zapomnisz o dobru
Jakie dają Ci ludzie
Nie dostrzeżesz uśmiechu
Wyciągniętej dłoni w czułym geście

 A potem rzuci Cię w rozpaczy na kolana
I będzie grał z Tobą w karty o życie

Wtedy wystarczy z miłością zawołać do Pana
Uwierzyć w sens tego co było i co będzie
A wróci radość z bycia
Po prostu
I (nie) zwykłego czekania
Na wschód słońca


IVŁaskawa Kielecka, Nieustającej Pomocy, Czarna Madonna
Przybierasz Maryjo tak wiele imion
Aby każdy znalazł miejsce w Twoich ramionach

Kryjesz się w obrazach w  ramach  drewnianych
Posrebrzanych
Z zatkniętą różą w rogu
Przewieszonym różańcem
Jak czyimś rozpłakanym cierpieniem
Czy szczęściem

Pomódl się dziś proszę
Abym zawsze Ciebie dostrzegał
Na rozwidleniu moich dróg


VCzasami będziesz odczuwać głęboką samotność
Wejdź w nią
Zajrzyj do tej studni a zobaczysz gwiazdy
Ich blask przeprowadzi przez ponure doliny

Czasami odczujesz ogromną nienawiść od ludzi
Złóż wtedy dłonie do modlitwy
A potem wstań z przygnębienia i zapomnij
Oddech wchodzącego słońca pogłaszcze po twarzy

Czasami odczujesz bezradność a wokół świat ze szkła
Uderz w niego mocną wiarą
Nie skaleczysz się żadnym odłamkiem
Czasami nie będziesz rozumieć drugiego człowieka
Skrzywdzi ominie spojrzeniem
Poczekaj na niego
Bo teraz on sam siebie nie rozumie
A jutro przybiegnie ze słowem słonecznym


VIProś i ufaj, że On Cię wysłucha
ufaj, prosząc o miłosierdzie
bądź miłosierny dla innych
zapominając o sobie
usiądź z Nim i po prostu bądź
pogadaj jak z przyjacielem
a potem idź do ludzi aby ich pocieszać
i mówić z nimi o Miłości

bo Słowo ma moc szczególnie to Boże
a ludzkie kiedy jest dobre
odbija refleksy niebieskiego Światła


VII

tak zupełnie za nic
uwalniasz od kajfaszów judaszów piłatów
a ja wspinam się po pocałunkach srebrnikach

do miejsc które mam tak naprawdę
i miejsca mnie mają
do końca

VIII


Bo musi być sens
że boli
że zmęczone oczy
godziny łzą rozpisane
w czarno białe tęcze

przecież czas miłosierny
kiedyś
rozplącze boleśnie zawiązane rany
doleje oliwy
do gasnącej lampy

IXMiłość podnosiła się z mozołem
Wspinając do nieba
Po drodze zgarniała obfite żniwo
Ludzkich uczuć i przeczuć

Rozsypała łzy jak ziarna
Dotąd niczyje i obumarłe
I  w górę strzelały z nich
Dawno już wyczekiwane słowa
PocieszeniaX


Szata rozdarła się
Z jękiem
Jezus stał jednak niewzruszony
Obleczony w światło

I zasłaniał sobą
Wstyd upokorzonychXI

Wbijają gwoździe strachu, nienawiści,
Grzechu i ciekawości
Jezus wszystkie przyjmuje

Aby zanieść do Ojca
I prosić o zbawienie
Dla nichXII


Miłość zmierzała w kierunku na Krzyża
Słabło jej ciało

We wnętrzu jednak tętniło dobro
Rozsadzało serce
Kiedy tak bardzo chciało zrobić w sobie miejsce
Dla każdego
Pękło

Posypały się z Krzyża iskry bożej miłości
Zapalając nadłamane knotki,
Nawadniając spaloną glebę

XIII


Śmierć przegląda się w życiu  
A życie w śmierci
Z tego przenikania rodzi się Miłość

Drzewo o mocnych korzeniach
I wiosennych listkach

Nie zatrzymasz tego tańca życia i śmierci
Z martwych powstawania

XIVJuż cicho jest
Bezpiecznie
Święte odpocznienie

Krzyż wywyższył człowieka
Który łaknął chleba
I nie wiedział że w nim  pustka była
Co pragnęła jedynie Boga i nieba